Kronika: Zápis o komisionelním šetření na včelnici s. Rostislava Dlouhého 29.10.1965

ZO Struhařov ČSV

Zápis

O komisionelním šetření na včelnici s. Rostislava Dlouhého, Saxla a Sokola v Krsovicích, konaná dne 29.10.1965 na podkladě protokolu z 1.července 1965.

Na podkladě komisionelní prohlídky konané dne 1.7.1965 a na podkladě nové stížnosti místní zákl. organizace Českosl. svazu včelařů ve Struhařově, že nebyly dodrženy podmínky stanovené výše uvedenou komisí, byla provedena dnešního dne prohlídka výše uvedené včelnice za účasti:

s. Saxla Antonína, bytem Praha 2, Spytihněvova 3 v zastoupení ostatních majitelů včelstev
s. Benáka Josefa Vavřetice, Vykročil J. , Olešovice za výbor ZO ČSV Struhařov
s. Komárka Ant., Radějovice a Janečko Luboše, Radějovice jako místní včelařští důvěrníci
s. Stehlíka J., Štiřín a Růženy Lehovcové, Praha 2 Budečská 37 za OV Praha východ ČSV
s. MVDr Šveřepy Miroslava jako zástupce OVZ Praha východ

Byl zjištěn následující stav včelstev dle jednotlivých majitelů:

12 včelstev Rostislav Dlouhý, Novorosijská, Praha – Vršovice
10       ”       Zdeněk Dlouhý, syn
10       ”       Rostislav Dlouhý ml., syn
9         ”       Antonín Saxl, Praha 2
4         ”       Sokol J., Praha – Vinohrady, Na kozačce

Kromě toho je na stanovišti 27 neosazených úlů. včelstva jsou dle namátkové kontroly slabší a nedostatečně nakrmena. Neosazené úly nejsou vyčištěny a nebyl splněn požadavek ze dne 1.7. 1965, aby včelnice byla uvedena do hygienicky vyhovujícího stavu, k čemuž se tehdy s. Dlouhý zavázal.
Vzorky plástů ze dne 19.6.1965 byly dle vyšetření Výzkumného ústavu včelařského v Dole zjištěny na bakteriální nákazy negativní, dle sdělení s. Benáka. bude nutno provésti vyšetření vzorku včel začátkem příštího roku, což provede OVZ ve spolupráci s nákazovým referentem OV ČSV.
Zařizuje se, aby zákl. organizace ČSV předložila záležitost včelařského stanoviště s. Dlouhého, Sokola a Saxla k projednání MNV v Radějovicích, aby touto cestou byl zajištěn hygienický a zdravotně nezávadný provoz chovu včel tak, aby nebyly ohrožovány sousední chovy.

Za zákl. organ. ČSV                                                                                v zastoupení majitelů včelstev:
podepsán vlastnoručně:                                                                         vlastnoručně podepsán s doložkou
Benák Josef                                                                                            Antonín Saxl
Vyskočil josef                                                                                          doložka “Potvrzuji, že zde za mé účasti byla
Janečko Luboš                                                                                        a zjistila počet včelstev”
Komárek Ant.

Za OV-ČSV podepsán vlastnoručně:                                                      za OVZ Praha východ
Lehovcová Růžena                                                                                 MVDr. Šveřepa Miroslav
Stehlík Josef

Komentáře jsou zakázány.