Kronika: rok 1917

Z roku 1917 se zachoval jen zápis z valné hromady, která se konala 15. Srpna 1917 ve Struhařově. Schůzi zahájil místopředseda Fr. Rubeš vzpomínkou na zemřelého předsedu Josefa Štenproka. Na schůzi přítomno 9 členů, z toho dvě ženy. Slabá návštěva byla způsobena tím, že někteří členové jsou jako vojáci v poli. Žádost c.k. rakouského vojenského vdovského a sirotčího fondu vyřízena tak, že povoleno odeslat 10 K. Žádost Ústředního spolku, aby bylo přispěno na fond na oslavu 70. narozenin Josefa Kebrle vyřízena tak, že členské příspěvky  se zvýší o 50 hal a takto získaný obnose bude odveden fondu. Volby byly konány aklamací: předsedou byl zvolen Frant. Rubeš z Kostelce u Křížků, místopředsedou Frant. Švancar ze Struhařova a pokladnictví sloučeno s funkcí jednatelskou. Se živým souhlasem byl přijat návrh Jana Chlebouna, aby byly pořádány kursy pro ženy včelařů. S prováděním návrhu se započne hned po válce.

Komentáře jsou zakázány.