Kronika: rok 1918

Z tohoto roku je zachován jediný zápis a to o výroční valné hromadě, konané 15.8.1918 v hostinci sl. Žanety Kodetové.
Schůze se konala o 9.hodině dopolední. Přednášku měl p. Chleboun. Do předsednictva byli zvoleni: Frant. Rubeš – předseda, Frant. Švancar – místopředseda, Jan Novotný – jednatel a pokladník, další členové výboru: Jan Chleboun, V. Slavíček, Jos. Mikoláš, Rudolf Čuřík. Členský příspěvek byl zvýšen ze 4 K 50 h na 6 K 50 h.
Podle jednacího protokolu, který končí rokem 1918 a začíná pak až rokem 1928, bylo dne 16.února 1918 odesláno Českému srdci v Praze 50 K.

Komentáře jsou zakázány.