Kronika: rok 1914

Podle přípisu c.k. místodržitelství pro království české ze dne 12. listopadu 1913 byl Včelařský spolek pro Struhařov a okolí založen 12. Listopadu 1913. Jeho první zakladatelé byli: Jan Novotný, Josef Štenprok a František Švancar.

Z roku 1914 jsou jen dva zápisy. Protokol o řádné valné hromadě, konané 1. Února 1914 a protokol o výborové schůzi ze dne 3. Května 1914.

Valný hromada se konala na Nové Hospodě v hostinci Antonína Biskupa. Schůzi zahájil předseda Josef  Štenprok, pak promluvil Václav Šmidlík, kočující učitel ze Žižkova, o jarní práci na včelíně. Do předsednictva byli zvoleni: Josef Štenprok ze Struhařova – předseda, Frant. Rubeš, řídící učitel z Kostelce u Křížků – místopředseda, Jan Novotný ze Struhařova – jednatel, Bedřich Šindelář ze Želivce – revizor účtů, Frant. Švancar ze Struhařova – pokladník, Jan Chleboun z Babic, Rudolf Hrstka z Lojovic, Josef Mikoláš z Čakovic a Ant. Hnátek z Újezdce – členové výboru.

Dne 3. Května 1914 se konala výborová schůze. Bylo na ní také jednáno o všeslovanském sjezdu a o subvenci.

Komentáře jsou zakázány.