Kronika: Založení včelařského kroužku 19.1.1965

č.j. 4/1965                                                                                                                                          dne 19.1.1965

věc: založení včelařského
 kroužku na škole.

Soudruh

František B E N Á K,
jednatel zákl. organisace,

Vavřetice, čp. 6

pošta Pyšely, o. Pha vých.

Vážený soudruhu,

    Váš dopis, který mě velmi překvapil a potěšil, z 31.října minulého roku byl doručen až 11.ledna t.r. na schůzi škol. komise s. tajemníkem MNV.
Každopádně, že jako ředitel školy souhlasím, ba naopak velmi vítám zřízení včelařského kroužku při zdejší škole na Křiváčku.
Věřím, že akce se setká s plným pochopením i u žákům, bude to do vínku naší pionýrské organisaci k 20 výročí osvobození, jen prosím vážený soudruhu o sdělení co mám nyní dělat, resp. podniknout nebo sdělte Vaše instrukce /kdy a v které době se akce uskuteční, jak často se bude kroužek scházet, v který den máte čas atd./, nebo zda bychomse mohli sejít v pondělí dne 25.1. v 15.hod. na MNV v Babicích, nebo kdybyste se obtěžoval tuto neděli navštívit naši PIONÝRSKOU BESÍDKU ve 14 hod. ve škole, kde bychom mohli hned získat zájemce a mohli si o věci pohovořit.
Na závěr dovolte mi vážený soudruhu abych Vám popřál stálé zdraví při změně roku a předem Vám poděkoval za poskytnutí včel pro náš kroužek.
Očekávaje Vaše zprávy v tomto směru zdravím Vás.

Včelařství a míru zdar !

ředitel školy

Komentáře jsou zakázány.