Zápis z jednání členské schůze ZO ČSV Struhařov ze dne 10.2.2013

1. zahájení schůze předsedou př. Uhrem v 10:45
uctění památky zemřelých členů př. Rejny a př. Vávry

2. návrh programu schválen
3. volba návrhové komise – př. Kudrnáčová a př. Svoboda
4. informace předsedy:

– nové legitimace
– hodnocení práce
– zdůraznění kvality webových stránek

5. zpráva jednatele o činnosti ZO (př. Žejdl)

6. blahopřání jubilantům

7. zpráva pokladníka (př. Sklenář)

8. zpráva nákazového referenta (př. Balouš)

9. zpráva kontrolní a revizní komise (př.Kudrnáčová)

10. zpráva př. Šilhána z vedení svazu:

– informace o novém balení léčiv

– hospodaření ČSV

– zdravotní stav včel (varroáza)

11. přestávka a občerstvení

12. příprava oslavy 100 let založení organizace – přípravný výbor : př. Uher, Žejdl. Sklenář, Peterek

13. Schůzi ukončil předseda ve 13:30 hod

zapsala

Hana Kudrnáčová

Komentáře jsou zakázány.