Usnesení výroční členské schůze ZO ČSV Struhařov

 Z jednání členské schůze konané 10.2.2013:

Členská schůze bere na vědomí:
1. zprávu jednatele
2. zprávu nákazového referenta

Schvaluje:

1. zprávu o hospodaření ZO

2. zprávu revizní komise

3. příspěvek 20,- Kč na odchovanou matku př Šilhána

4. přijetí nových členů: Kopečný David

Čermák Vilém, Pařízek Antonín, Kronďák Daniel, Svoboda Luboš, Líznerová Silvie, Větrovský Roman

5. zakoupení věcného daru jako poděkování členům výboru a správci webu ve výši 1000 Kč a úsekovým důvěrníkům ve výši 500 Kč pro potřeby včelaření

Ukládá výboru:
způsob nákupu varroa podložek pro členy ZO

 

Za návrhovou komisi zapsali:

Hana Kudrnáčová

Luboš Svoboda

 

Vladimír Uher v.r.                                                                              Stanislav Žejdl v.r.
předseda ZO ČSV Struhařov                                                              jednatel ZO ČSV Struhařov

Komentáře jsou zakázány.