Zhodnocení sezóny 2012 – slovy předsedy ZO ČSV Struhařov

Uplynulý rok si za sebe jistě každý z nás vyhodnotil sám. Já bych společné hodnocení rozdělil na čtyři části, které spolu ale úzce souvisí.

Nejdříve bych se zmínil o snůšce. Ta byla oproti předchozímu období výrazně nižší. I když záleží na lokalitě, přítel Peroutka mluví celorepublikově o poklesu o jednu třetinu. Pokles zavinilo několik faktorů. Ten první začal ale již v podzimním ošetřování včelstev v roce 2011. Nedodržování termínů a nedostatečné ošetření mělo největší podíl na úhynech včelstev. Po dlouhé zimě přišlo krátké jaro a než se naše včelstva dostala do plné síly, většina kulturních i divoce rostoucích rostlin odkvetla. Rojivost včel byla nižší, než v předchozí sezóně a roje výnosy medu příliš neovlivnily. Přínos tmavého medu z medovice byl díky počasí také nízký.

Druhá část hodnocení se týká celoročního léčení včelstev. Opět mnozí z nás k němu přistupovali liknavě, snad kvůli vlastnímu pohodlí. Nedodržování metodiky a termínů ošetření včelstva oslabuje.  Zdraví včel pro nás musí být na prvním místě, právě na něm závisí výnosy medu i vosku. Svým přístupem ovlivňujeme zdraví nejen vlastních včel, ale i včel v poměrně širokém okolí.

Ve třetí části bych rád pochválil a poděkoval příteli Peterkovi, který v loňském roce rozběhl internetové stránky našeho sdružení a stará se o jejich obsah. I komunikace mezi členy naší základní organizace se díky elektronické poště zlepšila. Proti loňským 8 emailovým adresám našich členů jich ke dnešnímu dni máme 32.

V poslední části bych chtěl pochválit všechny naše členy. V letošním roce náš spolek oslaví slavnostní schůzí sté výročí založení. O oslavě se více dozvíte od přítele Žejdla, já bych jen připomněl, že v naší organizaci působilo několik výrazných osobností. Díky vám všem se dožila, myslím, že ve slušné kondici, sta let. Přežila několik režimů a dvě světové války a já jí přeji do druhé stovky hodně zdraví a úspěchů v klidnějším ovzduší.

 

/Vladimír Uher/

Komentáře jsou zakázány.