Kronika: rok 1926

Valná hromada se konala 12.prosince 1926. Předseda Jan Chleboun nebyl přítomen, schůzi zahájil J. Novotný. Bylo jednáno o výši členského příspěvku. Odhlasován návrh Jana Novotného, aby členský příspěvek na příští rok zůstal 23 Kč. Pak byly prodány pytle od cukru /celkem 5/ po 5Kč. Jan Novotný žádal p. Štemproka, aby vysvětlil, proč chtěl změnu názvu spolku na Velké Popovice i změnu stanov. Ten poukázal na to, že v Popovicích jsou členové zaměstnaní v pivovaře a že jim by se lépe pracovalo ve spolku, který nemá rozptýlené členy. Josef Mikuláš odpověděl: “pánové, spolek Struhařov jest v činnosti již 14 roků a my zůstaneme nadále jemu věrnými členy. Komu se to nelíbí, nemůžeme ho držet.” Rudolf Čuřík vymlouval p. Štemprokovi přejmenování spolku a jeho převedení do Velkých Popovic. Nakonec ponecháno popovickým členům aby sami rozhodli, chtějí-li mít samostatný spolek, nebo zůstat ve struhařovském. Ve volbách byli zvoleni: Rudolf Čuřík předsedou, Josef Mikoláš místopředsedou, Jan Novotný jednatelem a pokladníkem, dalšími členy Fr. Rubeš, Josef Štemprok a Kovář. Potom byla rozprava o zazimování včelstev a o zřízení plemenné stanice v okolí.

Komentáře jsou zakázány.