Kronika: ze zápisu schůze ZO ČSV ze dne 8.5.1965

Na podzim roku 1964 přesunul do Radějovic včelstva včelař z Prahy – Dlouhý.Jednalo se o nepovolený převoz a kromě toho nebylo o včelstva řádně pečováno. Výbor ZO začal situaci řešit:
” ZO pověřila př. Komárka, důvěrníka za radějovice, aby s př. Janečkem zjistili v únoru skutečnost přímo na místě. jmenovaní podali zprávu písemně (nedochovala se), kde zjistili značný nepořádek / v tu dobu volně ležící plásty, znečištěné krmítka cukrem, volně ležící mrtvolky apod./, což z hlediskainfekčního není vhodné, jakož i krmení cukerným roztokem venku. Proto ZO vyslal př. Uhraa Medřického, členy výboru naší ZO, aby navšívili včelín př. Dlouhého a osobně s ním projednali situaci. Jmenovaný však nebyl přítomen a bylo v jeho nepřítomnosti zjištěno po rozmluvě s jistým Saxlem a zlámalem, kteří pracovali ve včelstvech dne 1.května dopoledne, že včelstva byla převezena z Prahy-Folimanky a to př. Saxlem, Dlouhým a jistým majorem.v. /jméno bylo zapomenuto/.
Dále, že mimo tento objekt ve vzdálenosti cca 20 m se nachází dalších 9 včelstev. Na pozemku př. Dlouhého je umístěno více jak 70 úlů, které jsou osazeny asi ze 70%. Povolení k přestěhování – k převozu – nebylo ani v jednom případě povoleno a podloženo. Tento celý včelařský provoz je v desolátním stavu o čemž svědčí předložené snímky a je nebezpečí šíření nákaz po celém okolí. bylo dohodnuto, že bude učiněn zásah proti majitelům těchto včelstev, že převezli včelstva bez povolení a byl požádán veterinář, aby stav přešetřil přímo na místě a k tomuto šetření aby byli přizváni členové naší ZO”

(kritizovaný) Včelín př. Dlouhého

 (kritizovaný) včelín př. Dlouhého (kritizovaný) včelín př. Dlouhého

Komentáře jsou zakázány.