Kronika: rok 1915

Z tohoto roku je zachován jen jeden zápis. Dne 24. května 1915 se konala výborová schůze, na níž se jednalo o obeslání valné hromady Ústředního spolku v Praze, ale nemohla být obeslána. Jednatel přečetl účetní rozvahu na rok 1913 a 1914. Příjem 91 K, vydání 91 K 34 hal. Nedostatek  34 hal se uhradí příštím rokem. Bylo usneseno svolat valnou hromadu na 29. června 1915. Na této valné hromadě měl přednášet J. Štulík, řídící ze Zvole.

Komentáře jsou zakázány.