Kronika: rok 1925

Valná hromada se konala 1.března 1925 v hostinci ve Struhařově. Pro těžkou nemoc předsedy Jana Chlebouna schůzi zahájil jednatel J. Novotný. Byla schválena zpráva jednatele i zpráva pokladní, bohužel nedovídáme se, co obě zprávy obsahovaly.
Ve volbách byly zvoleni: předsedou Jan Chleboun, místopředsedou Rudolf Čuřík, jednatelem a pokladníkem Jan Novotný, dalším členem Jan Mikoláš, reizory účtů K. Heřman a K. Štemprok. Karel Heřman dal návrh. aby spolek pořádal jednu  schůzi s přednáškou a světelnými obrazy ve Velkých Popovicích. bylo to schváleno a přenecháno k vyřízení jednateli. Pak následovala přednáška Viléma Kohoutka, úředníka továrny v Kostelci nad Černými lesy.

Komentáře jsou zakázány.