Kronika: rok 1921

Valná hromada se konala 22.srpna 1921 ve Struhařově. Schůzi zahájil Jan Chleboun za přítomnosti 28 členů a 2 hostů. Dovídáme se i o stavu pokladny: příjem 1362,30 Kč, vydání 1137,45 Kč, zbylo tedy 214, 85 Kč.

Ve volbách byli zvoleni: předsedou Jan Chleboun, místopředsedou Frant. Švancar, jednatelem a pokladníkem Jan Novotný, do výboru byli zvoleni: Josef Mikoláš, V. Slavíček, Josef Pokorný, Rud. Čuřík, revizory účtů V. Slavíček a K. Štemprok.
Ke zprávě Českého včelaře ze dne 15.srpna 1921 o neslýchaném útoku předsedkyně Říšské rady hospodářské senátorky Eksteinové na české včelaře předseda navrhuje, aby jí byl zaslán otevřený list, ve kterém jí spolek nabídne 1 včelstvo, aby z vlastní zkušenosti se přesvědčila, je-li možno tak hladce vydělávat peníze, jak si myslí. Tak ji dostatečně bude živit toto jedno včelstvo a nepotřebuje odírati republiku o své tisícové příjmy, stojí ironicky v zápise. Tento návrh byl jednomyslně přijat.
Pytle od cukru byly prodány po 50 haléřích. Do schůze se pak dostavil profesor Žofka s omluvou, že přišel pozdě na autobus. Proslovil přednášku na téma “Co každý včelař má věděti”. Tuto přednášku ukázkami provázel na včelíně jednatel spolku. Schůze skončila v 1 hodinu.

Komentáře jsou zakázány.