Kronika: rok 1937

Výroční valná hromada se konala 5. prosince 1937 ve Štiříně u Hůrků za přítomnosti 15 členů. Do spolku byli přijati noví členové: Miloslav Trunc, Václav Žoha, Josef Vykročil. Nový lis je u Jana Novotného.

Ve volbách byli zvoleni: předsedou Rudolf Čuřík, místopředsedou Jan Novotný, členy výboru Ant. Medřický, Václav   Šimek, Čeněk Pavelka, Frant. Vodrážka, Boh. Růžička, Ant. Neruda, Mil. Truncl, revizory Fr. Rubeš a Jan Urx.

Usneseno zaslat pozdrav nemocnému jednateli Svobodovi. Jednateli přikázáno, aby v ústředí obstaral přednášku, nejlépe př. učitele Brennera. Uvažováno o včelí pastvě. V malém nikomu neprospěje a velký kus pole nikdo nedá k dispozici.

Po valné hromadě se konala výborová schůze. Zvoleni: jednatelem Václav Šimek, pokladníkem Ant. Medřický.

Komentáře jsou zakázány.