Kronika: rok 1939

Výroční valná hromada se konala 15.ledna 1939 ve Štiříně.

Ve volbách zvolen předsedou opět Rud. Čuřík, místopředsedou J. Novotný, ten však volbu nepřijal. Proto místopředsedou zvolen Miloslav Trunc z Ládví. Do výboru byli zvoleni: Čeněk Pavelka, Ant. Medřický, Václav Šimek, Frant. Vodrážka, Josef Vykročil a Josef Rejna, náhradníky Alois Forejt a Josef Platil. Revizory zůstávají Fr. Rubeš a Jan Urx.

Stálým delegátem do župy byl určen Fr. Vodrážka, bylo mu přiřknuto 20,- cestovného. Členský příspěvek zůstává 2 Kč.

Bylo usneseno opět zakoupiti semeno švédského jetele. Podle návrhu př. Novotného se bude vybírat od nepořádných členů 1 kč za každý den, neodvedou-li půjčené nářadí včas a to u lisu po 3 dnech a u vařáku po 7 dnech. Nejnižší cena medu stanovena na 14 Kč.

Po živé debatě bylo usneseno koupit jeden medomet velkých rozměrů. Bude se půjčovat za 5 Kč denně. Spolková místnost nadále zůstává u Hůrků ve Štiříně. Výborové schůze se budou konat každou první neděli v březnu, červnu a září.

Výborová schůze se konala po ukončení valné hromady. Na ní byli zvoleni jednatelem V. Šimek a pokladníkem Ant. Medřický.

Členská schůze se konala 26.února 1939. Účast byla slabá, kolik členů bylo přítomno, není zapsáno. Na pořadu bylo užívání míry rámkové 24×39 cm. Ale u nás mnoho členů má staré míry menších rozměrů.

Včelařské účetnictví povede Fr. Vodrážka. Rud. Čuřík byl pověřen, aby zakoupil 35 kg jetelového semene a 5 kg svazenky. Přihlášeným členům spolek hradí polovinu ceny. Jednatel v zápise poznamenal: “na valné hromadě byla výtka, že se nekonají žádné schůze, ale první členská schůze potvrdila, nač tyto svolávat, když nás přijde moc málo.”

——-
Rok 1939 byl nejdramatičtějším rokem v historii našeho státu. Již od počátku tohoto roku vytvářel Hitler podmínky pro likvidaci samostatného Československa. Dne 14. března bylo Slovensko prohlášeno za samostatný stát pod ochranou německé říše. Den nato 15.března 1939 nacistická vojska obsadila Čechy a Moravu a byl vytvořen protektorát Čechy a Morava jako součást velkoněmecké říše. Nastalo nejsmutnější období našich dějin, pronásledování všech kdo se nechtěli smířit s nacistickou nadvládou.

Komentáře jsou zakázány.