Kronika: korespondence Českému svazu včelařů ze dne 13.10.1965

Vavřetice  dne 13.10.1965

č.j.: 50/X-65                                               Československý svaz včelařů
Praha 1 – Křemencova. ul.8

               Na členské chůzi konané dne 16.září t.r. bylo členy rozhodnuto, aby Svaz ČSV projednal na blížící se konferenci naší thesi o členství včelařů, kteří včelaří mimo své bydliště. Jedná se nám specielně o pražské členy naší ZO, kteří své povinnosti k naší ZO neplní a vymlouvají se stále na to, že jsou členy v Praze, kde plní své včelařské povinnosti jako dodávky medu, odběr cukru, osvětovou činnost atd. Dodnes nám však ani jeden neprokázal pravdivost svých tvrzení.
Proto naše ZO žádá, aby byl každý včelař povinně členem té organizace v jejímž obvodě má umístěné své včely. Tam kde bydlí ať je členem podruhé /přispívajícím/. My tak získáme přehled o stavu včelstev v naší ZO a i o odvodu medu na sběr ve prospěch našich pracujících. O počtu včelstev, čistotě na včelíně a zdravotním stavu jeho včelstev.
Dále žádáme abyste do thésí zařadili i druhou naši připomínku a to velmi naléhavou po zkušenostech s případem s. Dlouhýho a spol. :
“Aby každý včelař, který si stěhuje včely do rayonu jiné ZO předložil dříve než se stěhuje výboru oné ZO potvrzení o zdravotním stavu včelstev, potvrzení k převozu a požádal o svolení tuto ZO, zda se může do jejího rayonu stěhovat a uvedl místo kam hodlá svá včelstva přemístiti. Teprve po odpovědi ZO, která jeho žádost objektivně posoudí, zda je místo vyvolené vhodné, zda není na místě již situace se včelami přesycena. Dá svolení nebo navrhne jiné místo. Jedině tímto způsobem se zamezí spekulativním přesunům včelstev, /viz. případ s. Dlouhý, který dodnes není vyřešen/.
Doufám že, že naše oprávněné požadavky budou konferencí ČSV schváleny.

              Pokud se jedná o případ s. Dlouhýho, sdělujeme:
Byla u něho provedena soudružská přátelská návštěva 3 členy výboru naší ZO.Tito zjistili, že s. Dlouhý se provozu a práci na včelnici vůbec nevěnuje. Tyto dělají s. Saxl a Sokol. Tito 3 nesplnili zákonné podmínky o převozu včelstev a 2 se zavázali (s Sokolo a Saxl) při komisi za Vaší přítomnosti, že svá včelstva letos zruší. To se nestalo.
S. Dlouhý má na včelnici 47 včelstev a přihlášených v naší ZO pouze 20. Ostatní jsou prý hlášena v Praze. Cukr odebral též jen na 20 včelstev. Nepořádek je trvalý, jaký jste viděli. Nic se v tom nezlepšilo. Tudíž nosema a roztoč řádí v jeho včelstvech dál a zanáší se na včelstva našich členů v Radějovicích. Podle návrhu s. veterináře, aby staré úly spálil a zavedl pořádek na včelnici se vůbec neřídí. / Postrádáme dodnes i nález veterinárního střediska v Praze.
Oznamujeme Vám toto jako další stížnost k Vašemu dopisu č.j. 913/LE ze dne 21.7.1965 a žádáme abyste prosadili aby se tímto případem zabývala veřejná složka MNV v Radějovicích.

         Na OV ČSV zasíláme současně zápis z naší výborové schůze. Členstvo je liknavostí ČSV silně roztrpčeno a navrhují předložit tuto záležitost k veřejnému projednání redakci Rud. práva.

Komentáře jsou zakázány.