Kronika: rok 1932

Členská schůze se konala 20. března 1932 ve Štiříně. Rozpředla se čilá debata o včelí pastvě. Závěr byl, že pastvě včel může radikálně pomoci jen rolnictvo, bude-li pěstovat plodiny a pícniny, které poskytují pastvu včelám ve velkém množství. Jsou to hořčice a jetel bílý a švédský. Usneseno, že spolek zakoupí 10 kg švédského jetele a rozdá jej rolníkům po 1 kg v Brtnici, Radimovicích, Sulicích, Želivci, Lojovicích, Krámských, Struhařově, Všedobrovicích a V. Popovicích. Velkostatkách Frk zaseje větší množství tohoto semene na vlastní náklady v Kostelci u Křížků.

Výborová schůze se konala 6. Listopadu 1932. Schváleno přijetí nových členů Rennera, Fanty, Geldy. Usneseno navrhnout valné hromadě, aby členská schůze se konala 4. Prosince 1932 ve Štiříně. Přítomno bylo 16 členů.

Bylo oznámeno, že spolek měl v roce 1932 37 činných členů. Na jaře měli členové 303 včelstva. Medná snůška zklamala, bylo zkrmeno 2600 kg cukru. Spolek má v plánu zřídit ve školní botanické zahradě v Popovicích množárnu rostlin pro včelí pastvu. Spolková knihovna má 30 svazků, málo se jí užívá.

Příjmy 13166,20Kč, vydání 11531,70 Kč, zbývá 1634,50 Kč.

Ve volbách zvoleni: předsedou J. Kovář, místopředsedou R. Čuřík, členy výboru K. Štemprok, B. Šmída, J. Motyka, zahradník z Popovic, Fr. Kopřiva, Jan Novotná, J. Urx, J. Frk, statkář z Kostelce. Revizory účtů Rubeš a Vodešil.

Na návrh jednatele bylo schváleno, aby spolek na jaře opět koupil 10 kg švédského jetele a rozdal je takto: J. Lukovi v Brtnici 1 kg, Skružnému v Radimovicích ½  kg, Čuříkovi v Sulicích 1 kg, Medřickému na Želivci ½ kg,  „jméno není k přečtení „ a  „jméno není k přečtení „ z Popovic po ½  kg, Hrstkovi v Krámských ½ kg, Růžičkovi a Novotnému ve Struhařově po ½ kg, Štemprokové ze Všedobrovic a Rejnovi po ½ kg, Mikuláši z Čakovic ½ kg, Pavelkovi ze Štiřína ½ kg, Pokornému z Kunic ½ kg a do Popovic 2 kg. Na návrh př. Motyky spolek koupí  3 kg svazenky a rozdá členům.

K. Štemprok upozorňuje na spis prof. Šístka z Neveklova o včelí pastvě. Dva výtisky se nalézají ve spolkové knihovně.

Komentáře jsou zakázány.