Kronika: rok 1919

Valná hromada v tomto roce se konala 19.září v hostinci sl. Žofie Kodetové od 10 hodin.
Místopředseda Fr. Švancar omluvil nepřítomného předsedu Frant. Rubeše.
Přednášel Josef Žofka, profesor z Kladna. Podle zápisu přednášel o medonosných rostlinách, o významu ovocných stromů, o včelách domácího i cizího plemene, o včelařské praxi, o úlech. Členský příspěvek byl znovu zvýšen ze 6,50 K na 10 K.
Novým předsedou byl zvolen Jan Chleboun, místopředsedou Fr. Švancar, jednatelem a pokladníkem Jan Novotný. Jednatel si stěžoval na špatný odběr cukru pro včely.  Bylo odhlasováno vybírat z každého kg cukru 1é hal na úhradu spolkových vydání.

 

Komentáře jsou zakázány.