Kronika: rok 1920

Valná hromada se konala 21.listopadu 1920 ve spolkové místnosti ve Struhařově.

Schůzi zahájil Josef Mikoláš za přítomnosti 23 členů. Jednatel Jan Novotný omluvil nepřítomnost předsedy Jana Chlebouna. Povstáním byla vzdána čest zesnulému členu spolku Karlu Zazvonilovi, který byl pilným včelařem až do sklonku svého života. Potom jednatel dává návrh, aby členové platili příspěvky nejvýše 22 K a aby výlohy spolku hradili podle možnosti a počtu včelstev. Tento návrh byl zamítnut. Podelší debatě byl schválen návrh řídícího učitele Frant. Rubeše, jímž se členský příspěvek zvyšuje na 25 Kč, což mělo krýt výlohy spolku. Zároveň bylo schváleno, aby z každého kg cukru připadlo 10 hal. pro dobro spolku. Pytle od cukru měly být prodány v příští valné hromadě podle jejich kvality. Ve volbách byli zvoleni: Předsedou J. Chleboun, místopředsedou Fr. Švancar a jednatelem Jan Novotný. Jednatel ke konci dal členům na vědomí, že včelařské náčiní zakoupené ze subvence je spolkovým majetkem

Komentáře jsou zakázány.