Kronika: rok 1931

Členská schůze se konala 8. Března 1931 ve Štiříně. Bylo přítomno 9 členů, tj. pouhých 25%. Zemědělská rada povolila subvenci do 150 Kč na zakoupení nářadí. Zakoupí se parní lis a vařák na vosk na obsah 15 litrů.

Další členská schůze se konala 29.března 1931 ve V. Popovicích. Bylo přítomno 13 členů a 2 hosté. Na schůzi byla provedena instruktáž, jak zacházet s novým parním lisem na vosk a lití mezistěn malým Rietscheovým strojkem.

Výroční valná schůze se konala 29.listopadu 1931. Bylo přítomno 16 členů. Ze zprávy jednatele vyplývá, že v roce 1931 vzrostl počet členů na 40, ale včelstev ubylo asi o 20%. Včelstva špatně vyzimovala, léto bylo velmi špatné. Rojů bylo málo.

Příjem v r. 1931 byl 14 779,90 Kč, vydání 13 728,60 Kč, zbylo 1051,30 Kč.

Ve volbách zvolen předsedou Jan Kovář, říd. učitel ve V. Popovicích, místopředsedou R. Čuřík, rolník ze Sulic, členy výboru Karel Štemprok, strojník z Brtnice, Boh. Šmída, říd. uč. V Popovicích, Fr. Rubeš, říd. uč. v Želivci, Fr. Kopřiva, bednář v Brtnici, K. Vodešil, stavbyvedoucí ve Struhařově, J. Urx, lesní správce v Kamenici, Jan Novotný, tesař ze Struhařova a J. Papež, bednář z Popovic. Ve výborové schůzi zvolen jednatelem B. Šmída, pokladníkem K. Štemprok a správcem nářadí Fr. Kopřiva.

Komentáře jsou zakázány.