Kronika: rok 1936

Členská schůze se konala 12.ledna 1936 ve Štiříně za účasti 7 osob. Knihovníkem a hospodářem byl zvolen Jan Novotný. Předseda oznamuje, že cena jetelového semene je vysoká, stojí 15 kč / 1 kg a proto navrhuje, aby se poslal oběžník a sepsal součet žádaného semene. Lis se zakoupí na míru rámků budečáku.

Výroční valná hromada se konala 6. prosince 1936 v hostinci p. Hůrky ve Štiříně. Jednatel nepřinesl sebou knihu nuzápisů, proto nemohl být přečten poslední zápis.

Ve volbách byli zvoleni: předsedou R. Čuřík, místopředsedou Jan Novotný, pokladníkem Ant. Medřický, jednatelem L. Svoboda, hospodářem Fr. Vodrážka, revizory účtů Fr. Rubeš a J. Urx.

O stavu pokladny se nedovídáme, jen to, že za cukr získal spolek 763 Kč. Roční příspěvek byl stanoven na 22 Kč. Odznaky a kalendáře budou letos dány všem členům zdarma. Odhlasováno, aby na knihovnu bylo vždy věnováno 10 % zisku na cukru. V debatě upozorněno, že svazenka vlivem špatného počasí nevzešla, ale švédský jetel je velice dobrý.

Komentáře jsou zakázány.